کد محصول: SHT-301
توضیحات: نمای پلاکی نسوز
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 310±2 (mm)
عرض: 71±2 (mm)
ارتفاع: 27±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.145 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 38.6
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 8%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی