کد محصول: SHD-144
توضیحات: آجر نمای دستی
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 100±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 33±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 0.581 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 82.6
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%